เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสนธยา หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโ...
Update :14 ตุลาคม 2562
ดูรายละเอียด...

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรท...
Update :6 ตุลาคม 2562
ดูรายละเอียด...

...
Update :10 ตุลาคม 2562
ดูรายละเอียด...

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสนธยา หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ได้นิมนต์พระสาคร ปญฺญาวุทโธ เ...
Update :10 ตุลาคม 2562
ดูรายละเอียด...

นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหละ นายนิรัญ เหลืองอร่าม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้จากโครงการอนุรักษ์พ...
Update :10 ตุลาคม 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปีจัดกิจกรรมงานกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยท่านผอ.พัชรา วงศ์คำตัน คณะครู นักเรียน และผู้...
Update :9 ตุลาคม 2562
ดูรายละเอียด...