ยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านม่วงสามปี คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในการท...
Update :25 มีนาคม 2563
ดูรายละเอียด...

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ผอ.สนธยา หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเ...
Update :20 มีนาคม 2563
ดูรายละเอียด...

วันศุกร์ ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นายอภิชาติ แสนเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) เป็นประธานในกา...
Update :20 มีนาคม 2563
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
Update :17 มีนาคม 2563
ดูรายละเอียด...

ท่านรองลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ให้เกียรติร่วมส่ง ผอ.สมบูรณ์...
Update :12 มีนาคม 2563
ดูรายละเอียด...

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ผอ.สนธยา หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดก...
Update :11 มีนาคม 2563
ดูรายละเอียด...