โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ...
Update :13 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านผาต้าย ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ข้่าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อสม.ประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่...
Update :19 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ นำนักเรียน ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์วัดป่าไผ่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ วัดป่าไผ่...
Update :17 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนวัดบ้านดงได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมี นายอภิชาติ ...
Update :13 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนวัดหนองยวง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมี นายเจษฎา ปัญ...
Update :14 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านห้วยหละได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยท่านผอ.นิรัญ เหลืองอร่าม คณะครูและนักเรียนโรงเรีย...
Update :13 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียด...