วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายสายัณห์ แก้วโขง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันไหว้ครู ประจ...
Update :13 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียด...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร...
Update :11 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียด...

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.นางรัตนา จอมขันเงิน ตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ให้การต้อนรับ ผู้การโต ใน...
Update :13 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย ดำเนินการสอบคัดกรองการอ่าน-การเขียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ ...
Update :5 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียด...

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางสนธยา หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ค...
Update :13 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียด...

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ป้อก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกิจกรรมตอนเ...
Update :12 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียด...