วันที่ 9 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวนำโดย นางสนธยา หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว พร้อมครู และ...
Update :9 เมษายน 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชั่น...
Update :27 มีนาคม 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้คณะครูที่ได้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาควา...
Update :26 มีนาคม 2562
ดูรายละเอียด...

วันนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมิน คุณครูฉวีวัลย์ งามเปรียบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโป่งแดง นำโดยผู้...
Update :28 มีนาคม 2562
ดูรายละเอียด...

วันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คน ...
Update :21 มีนาคม 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนวัดหนองยวง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับอนุบาล 3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ...
Update :26 มีนาคม 2562
ดูรายละเอียด...