นางพัชรา วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านม่วงสามปี เข้ารับเครื่องราชย์สายสะพายชั้นที่ 2 ป.ช.ว ในพิธีรับพระราช...
Update :8 เมษายน 2564
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปีจัดการประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-5 และตลาดนัดวิชาการระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี...
Update :8 เมษายน 2564
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปีจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 73 คน เพื่อให้คณะครูที่ได้ประสิทธิ์ประศา...
Update :7 เมษายน 2564
ดูรายละเอียด...

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวพรรณนภา ตายะ ได้เข่ารับประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ ...
Update :7 เมษายน 2564
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปีได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขให้กับนักเรียนเเคลน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยได้รับการคัดเล...
Update :5 เมษายน 2564
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทา...
Update :5 เมษายน 2564
ดูรายละเอียด...