เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนวัดหนองยวงร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง พร้อมรับเกียร...
Update :17 มกราคม 2563
ดูรายละเอียด...

คณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา...
Update :16 มกราคม 2563
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) นำโดย นายชนะชัย เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
Update :15 มกราคม 2563
ดูรายละเอียด...

นำโดยคุณชาญปวิณ ตั้งมาลา ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยมงคลเคมีเกษตรและชมธุรกิจการเกษตรล้านนาพร้อมคณะ ได้มองเห็นถึงความสำคัญของกีฬ...
Update :15 มกราคม 2563
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านแม่ป้อก ิปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง จำนว...
Update :15 มกราคม 2563
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านนากลาง อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพและ...
Update :14 มกราคม 2563
ดูรายละเอียด...