ทางโรงเรียนบ้านห้วยหละได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม...
Update :19 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...

ทางโรงเรียนบ้านห้วยหละได้ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิ...
Update :17 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...

นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหละ นายนิรัญ เหลืองอร่าม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือกออก โดย...
Update :16 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...

13 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านดง นำโดย นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนัก...
Update :13 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น. นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านดง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ...
Update :12 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านดง นำโดย นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางราชาวดี คงเอียด นายอนันต์ เตชะระ ตัวแทนครู และ ดญ...
Update :9 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...