โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ได้ต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครูจากโรงเรียนในเขตตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกา...
Update :6 ธันวาคม 2562
ดูรายละเอียด...

นายอภิชาติ แสนเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) พร้อมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีวางพ...
Update :5 ธันวาคม 2562
ดูรายละเอียด...

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมอ...
Update :5 ธันวาคม 2562
ดูรายละเอียด...

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง ร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุม...
Update :4 ธันวาคม 2562
ดูรายละเอียด...

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายอำเภอเวียงหนองล่อง นางสุพัตรา นิ่มกุลพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าพบปะนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงแล...
Update :4 ธันวาคม 2562
ดูรายละเอียด...

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง นำโดยผู้อำนวยสุพัตรา วรรณมะกอก พร้อมด้วยคณะครู ศึกษาดูงานการปร...
Update :3 ธันวาคม 2562
ดูรายละเอียด...