โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) ร่วมกับทางวัดบ้านดงหลวง มีกิจกรรมการประกวดเกี่ยวกับวันมาฆบูชา โดยเน้นความรู้ให้ความเข้า...
Update :19 กุมภาพันธ์ 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านแม่ป้อก จัดพิธีทำบุญศาลาหอประชุมอภิชัยประชานุสรณ์ โดยได้รับงบประมาณจากเงินบริจาค การทำบุญครั้งนี้มีกิจกรรม ...
Update :19 กุมภาพันธ์ 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านป่าจี้ ดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป...
Update :14 กุมภาพันธ์ 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านป่าจี้ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำบลป่าไผ่ ระหว่างวันที่ 6- 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้า...
Update :7 กุมภาพันธ์ 2562
ดูรายละเอียด...

คณะครูโรงเรียนบ้านม่วงสามปี ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ไปทัศนศึกษาตามโครงการ “พาน้องท่องหอศิลปวัฒนธรรมเชีย...
Update :12 กุมภาพันธ์ 2562
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการค่าย ผอ.พัชรา วงษ์คำตัน ผ...
Update :11 กุมภาพันธ์ 2562
ดูรายละเอียด...