[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายสำเนียง อัตไพบูลย์
รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 

ถ้าสมาชิกเว็บไซต์ KM เดิม ไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบได้

ให้ทำการสมัครสมาชิกใหม่

 

การเสริมสร้างประสิทธ....
รายงานผลการเสนอขอพระ....
การพัฒนาคุณภาพการจัด....
การพัฒนาคุณภาพงานเลื....
การพัฒนาคุณภาพงานเลื....
รายงานผลการขับเคลื่อ....
รายงานพัฒนาครูผู้สอน....
การประเมินโครงการบ้า....
การจัดทำบัญชีภาครัฐผ....
การขับเคลื่อนหลักปรั....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 330
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 วีรวัฒน์ กัณทวีชัย 6
 นางผ่องศรี รัตนงาม 5
 นิภาพร ซุยหลวง 5
 เจตนา แก้วทิพย์ 5
 พรรณวลี วงศ์อัจฉริยกุล 5
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
2 คน
สถิติเดือนนี้
32 คน
สถิติปีนี้
261 คน
สถิติทั้งหมด
2383 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซด์การจั....
ทดสอบการส่งรายการนำเสนอผลงานผ่านระบบการจ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         ทดสอบระบบการจัดการความรู้เวอร์ชั่น 2.0 ครับ


         สวัสดีครับทดลองใช้เวบการจัดการความรู้เชตพื้นที่การศึกษาครับ

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการควบคุมเงินประจำงวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป
    การเสริมสร้างประสิทธิภาพการควบคุมเงินประจำงวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เข.....อ่านต่อ

รายงานผลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประ
    เนื่องด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง พระกรุณา.....อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ประจำปีงบป
    การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำ.....อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบร้
    การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัต.....อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบร้
    หลักการและเหตุผล การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตอบแ.....อ่านต่อ

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใ
    การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพแ.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 1485 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf