วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอภิชาติ แสนเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุยประชาถกล) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน รับการ...
Update :15 มิถุนายน 2564
ดูรายละเอียด...

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25...
Update :15 มิถุนายน 2564
ดูรายละเอียด...

เมื่อวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2564 นางสนธยา หล้าเต็น พร้อมด้วยคณะครู จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้รับทราบถึงแนวท...
Update :21 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียด...

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงอาหารเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน...เพิ่มบรรยากาศให้น่าอยู่ น่าเรียน ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางก...
Update :14 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียด...

1 มิถุนายน 2564 วันแรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต้อนรับนักเรียนสู่รั้วน้ำเงินขาว คณะครูและบุคลากร...
Update :1 มิถุนายน 2564
ดูรายละเอียด...

Big cleaningday คณะครูพร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียน สนามเด็กเล็กอนุบ...
Update :29 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียด...